Romz

Romz

"Romz" - Rostowski optyko-mechaniczny zak?ad (m.Rostow Wielki, Rosja).

Pocz?tek produkcji - 1975 r.


Nie ma żadnych produktów.