IPZ

IPZ

"IPZ" - Iziumski przyrz?do-mechaniczny zak?ad (m.Izium, Ukraina). Rok za?o?enia 1916. Obronny przemys?, produkcja optycznego szk?a.

Inicjatorem, technicznym kierownikiem budowy i pierwszym dyrektorem zak?adu by? profesor Warszawskiego Uniwersytetu ?ukowski G.J.


Nie ma żadnych produktów.